Testovanie 5

Upozorňujem rodičov, že sa blíži Testovanie 5. Testovanie zo Slovenského jazyka a Matematiky sa uskutoční v stredu 21.novembra.2018. Ďalšie informácie a ukážky testov nájdete na stránke: https://www.nucem.sk/sk/testovanie_5