Rozvrh hodín

                                  1.          2.          3.           4.          5.             6.                           7.

Pondelok             MAT      GEG       SJL       INF       THD     ETV/NBV*

Utorok                   BIO       MAT       DEJ       SJL        TSV

Streda                    INF       MAT       SJL        HUV      ANJ       ANJ                    NBV*

Štvrtok                 ANJ       MAT       VYV      SJL        TSV

Piatok                   ANJ       GEG       MAT     BIO        SJL


*Poznámky k rozvrhu:

NBV v pondelok- gréckokatolícke a rímskokatolícke, v stredu-reformované, vo štvrtok - evanjelické 


Skratky predmetov a vyučujúci:

MAT-Matematika (RNDr. Eva Ciglianová)

SJL-Slovenský jazyk a literatúra (Mgr. Mária Papáčová)

ANJ-Anglický jazyk (Mgr. Katarína Balogová, Mgr. Gabriela Čižmárová, Mgr. Michala Gnoriková, Mgr. Anna Semanová)

GEG-Geografia (Mgr.Mária Poľašková)

BIO-Biológia (Mgr. Gabriela Gombošová)

DEJ-Dejepis (Mgr. Andrea Palkociová)

INF- Informatika (Mgr. Angelika Fogašová, Mgr. Martina Vargová)

THD-Technika (Mgr. Gabriela Gombošová, Miroslav Feňák)

VYV-Výtvarná výchova (Mgr.Beáta Kačkošová)

TSV- Telesná výchova (Mgr. Rudolf Ondič,Mgr. Kamil Kužma)

ETV-Etická výchova (Mgr. Katarína Balogová)

NBV-Náboženská výchova (Mgr. Iveta Vasiľová, Mgr. Miroslav Mihalčo,Mgr. Ján Meňky ,Mgr.Beáta Kačkošová)

HUV-Hudobná výchova (Mgr. Katarína Borzová)


Časový harmonogram vyučovania:

1. hodina: 7:45-8:30

2. hodina: 8:40-9:25

3. hodina: 9:40-10:25

4. hodina: 10:35-11:20

5. hodina: 11:30-12:15

6. hodina: 12:20-13:05

7. hodina: 13:35-14:20