,,Vzdelanie je najsilnejšia zbraň, ktorú môžete použiť, aby ste zmenili svet. ''

(Nelson Mandela)


Leto pominulo, prázdniny sa skončili a my sme sa znovu vrátili do školských lavíc. Keďže sme už piataci stretli sme sa tu z rôznych tried i škôl. K tomu aby sme do školy chodili radi, potrebujeme okrem iného cítiť v triede dobrú, priateľskú atmosféru. A preto bude pre nás v tomto školskom roku jedným z hlavných cieľov vytvoriť súdržný tím, ťahajúci za jeden povraz. Budeme sa snažiť navzájom sa spoznávať, pomáhať si, rešpektovať sa a vážiť si jeden druhého, aby sa tu každý cítil prijímaný. Ako povedal americký spisovateľ Randolph S. Bourne: ,,Priateľstvá sú krehké a vyžadujú tak veľa opatery ako každá iná vec, ktorá je krehká.'', vynasnažíme sa preto opatrovať a budovať naše priateľstvá tak, aby nám vydržali dlhé roky. 


Náš tím tvoria:

Klárka, Niko, Rebeka, Gabika, Boris, Ondrej, Mišo, Samo, Matej, Timejka, Ľuboš, Sárka, Lukáš, Sabinka, Miška, Nellka, Andrejka, dvaja Šimonkovia a Rišo.