Vstupenky- miestenky na akadémiu pri 30. výročí založenia školy si môžete zakúpiť u ekonómky školy p. Miňovej od 6.5.-17.5. v čase od 08:00-09:30 a 14:00-15:30,na jedného žiaka max. 4 vstupenky. Cena: 2€.

Vo štvrtok 25.4.2019 sa uskutoční triedna schôdza rodičovského združenia o 16:15 v triede 5.A.

KOŽAZ

07.04.2019

V utorok 9.4. bude v rámci vyučovania prebiehať Kurz ochrany života a zdravia, a to v čase od 8:30 do 11:00. Obed sa bude podávať od 11:00, kto nechce, môže sa vopred odhlásiť.

Koncom februára v dňoch od 26.2. do 1.3. prebiehal na našej škole Týždeň finančnej gramotnosti. Počas celého týždňa prebiehali na škole rôzne vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých sa žiaci dozvedeli množstvo informácií z oblasti financií. Súčasťou bola aj výstava venovaná tejto problematike.