Prosba

Prosím veľmi pekne rodičov, ktorí ešte doposiaľ neuhradili rodičovský príspevok 20 €, aby tak urobili čím skôr, najneskôr však do 25. októbra. Vopred veľmi pekne ďakujem.