Preventívna kontrola

Prosím rodičov o pravidelnú preventívnu kontrolu vlasov detí.