Kontrola domácich úloh a suplovania

Pripomínam žiakom i rodičom, že zadávané domáce úlohy, avizované previerky, ako aj suplovanie je potrebné sledovať nie na stránke triedy, ale na stránke školy, príp. edupage.