Info z rodičovského združenia

- rodičovský príspevok odsúhlasený Radou rodičov a vedením školy je 20€ (uhradiť najneskôr do 25.10.)

- treba dbať na včasnú úhradu poplatku za obedy (vždy do 1. v mesiaci)

- akúkoľvek zmenu údajov o žiakovi treba včas nahlásiť tr. učiteľke

- každý prítomný rodič obdržal prístupové heslo k edupage (kto nebol, môže si ho vyzdvihnúť u tr. uč.)

- !!! píšu žiaci piateho ročníka Testovanie 5!!! (bližšie informácie včas zverejníme)